vrijdag 31 mei 2013


Fototocht bij Fort a/d Drecht
Er is in Uithoorn een prachtig Fort (meerdere zelfs) en daar wordt al een paar jaar niets meer mee gedaan voor het onderwijs. Best vreemd (en jammer), gezien het feit dat daar ook nog eens een aantal kunstenaars locatie houden. Daarom heb ik, cultuurcoƶrdinator en combinatiefunctionaris, het initiatief genomen tot een nieuw "Fort" project: een fototocht.

Hoera! Iedereen is enthousiast en wil meedoen: stichting CREA voor de ruimte, de fotografie docente voor de inhoud, amateur fotografen van de Fotokring voor begeleiding van groepjes, een collega combinatiefunctionaris voor de (digitale) verwerkingsopdracht, de docenten van groepen 7 om de 'fieldtrip' mooi in te bedden in lesstof.
Er ging best veel tijd overeen om iedereen bij elkaar te krijgen (besturen moeten er eerst over vergaderen natuurlijk). Maar het enthousiasme waarmee iedereen zich er, tegen het einde van het schooljaar, samen met mij in stort geeft veel positieve energie. Vrijwillige amateurfotografen ter ondersteuning zijn er nog niet zo veel. Het feit dat het overdag onder schooltijd is maakt het moeilijk.

Er is ook een oproep aan ouders van leerlingen gedaan en ik ben benieuwd wat daar op af komt. De fotograaf informeert nog in haar cursisten kring. Gelukkig zijn er nog wat andere combinatiefunctionarissen die bij kunnen springen als dat nodig is!
Nu komt de tweede stap: de inhoud. Dit vind ik persoonlijk best spannend. Dit gedeelte heb ik overgelaten aan de fotograaf (dat leek me, inhoudelijk gezien, wel zo slim). We nemen de eerste twee onderdelen uit de digitale leskist van PleinC als uitgangspunt (www.stellingvanamsterdam.nl). Hierin leren de kinderen hoe het leven op het Fort was. Het is de bedoeling dat de fotografie opdrachten daarop aansluiten. Komende week staat een afspraak gepland om de opdrachten te bespreken. Ik ben reuze benieuwd!

Hutje mutje
De Gouw in Zaandam werkt naar aanleiding van het voorleesboek “Hutje mutje”  aan een project over wonen.  De onderbouw heeft al een huis gebouwd en ze gaan binnenkort de buurt verkennen aan de hand van een fotoroute, samengesteld door een amateurfotograaf.Dieren in de kunst en kunstige dieren in Grootschermer

Ons project is in volle gang. Karin de Wildt van boerderij de Blockerhoeck heet ons opnieuw welkom in haar atelier. Vandaag, 30 mei  hebben we een start gemaakt met het maken van de beelden in oase. Dat was hard werken. Meten, passen, schatten, snijden, verbindingen leggen (plakken mag niet), goed kijken en geduld. Het foto- en filmwerk is ook in volle gang. Leerlingen wisselen elkaar af om samen een goed geheel te kunnen maken van het proces. Eerst moet een verslag worden gemaakt op papier en na de montage komt er gesproken woord en muziek bij de film. De kunstcommissie van het gemeentehuis Schermer kon ons niet plaatsen. Ze willen wel een uitnodiging voor onze expositie, want ze willen zeker komen kijken. Het museum de Beeldentuin van Nic Jonk is nog steeds enthousiast en zij hebben alle voorzieningen in huis. Volgende week brengen we een bezoek en krijgen we daar uitleg inclusief een beschouwings les. De Stichting van het kerkje in Grootschermer geeft ook gelegenheid tot exposeren. We gaan daar nog een praatje maken, voordat we onze definitieve keuze maken.

Hieronder een impressie van het vakmanschap van de kinderen van de groepen 5 en 6:


donderdag 30 mei 2013

Er wordt hard gewerkt aan het mozaiek op de Zevenhoeven in Heemskerk


Anja van der Meulen, ICC'er van W.J.Driessen in Grootschermer
De groepen 5 en 6 van de W.J. Driessen in Grootschermer zijn nu gestart met dit miniproject. Ons onderwerp is dieren en de kinderen gaan kunst beschouwen, ontwerpen, tekenen, maken, het proces documenteren met foto en film en natuurlijk exposeren. Dit alles onder begeleiding van een amateur-kunstenaar bij ons in de buurt.
En wat zijn we enthousiast. Een kunstenaar op school is al speciaal, maar de dag er na kijken in het atelier en zelf aan de slag geeft de opdracht een gouden randje.
Als de groepen 5 en 6 actief zijn met beeldende vorming, dan leggen kinderen van de groepen 7 en 8 dit vast en omgekeerd. We hebben al contact met het gemeentehuis en met De Beeldentuin van Nic Jonk om straks onze expositie te kunnen houden. Benieuwd wat het gaat worden!

Introductie op school                                       De kunstenaar woont op een boerderij en ze hebben een boerenbedrijf.

 

 In het atelier
 
De voorbesprekingen verliepen heel soepel en leerkracht en kunstenaar worden steeds enthousiaster. Het project breidt zich uit met een link naar taal en verhaal, naar eigen omgeving en erfgoed en naar media. Het enthousiasme van de leerlingen geeft ons energie. Reken maar dat we dit goed gaan documenteren om dit plan nog eens te kunnen gebruiken.

vrijdag 24 mei 2013


23 mei 2013
Onder leiding van “onze” amateur/kunstenares werden  team en hulpouders ingewijd in de wol vilttechniek. Was het aanvankelijk nog wat rumoerig al snel was eenieder geconcentreerd bezig met het eigen werkstuk. Na zo’n anderhalf uur konden de werkstukken bewonderd worden.

Voor mij persoonlijk was het de tweede keer dat ik met deze “amateur” werkte (enige jaren geleden hebben wij op een andere school een soortgelijk project uitgevoerd) en ook nu verloopt de samenwerking bijzonder laagdrempelig: snel en gemakkelijk contact, een open en flexibele houding.
Komende week starten wij de workshops in de klassen, ik ben benieuwd of er, op een gegeven moment, ook zo’n weldadige rust over de klas zal komen!

Paula Stuijt, cultuurcoƶrdinator bs de Delta te Purmerend.    


De Delta in Purmerend werkt ook mee aan Cultuur om de hoek
Reden van het project: in het jubileumjaar van onze school (25 jaar) waarin veel aandacht voor erfgoed is geweest willen wij graag afsluiten met een project waarbij de kinderen(van kleuters tot stoere 8e groepers) zelf actief beeldend bezig zijn en er een link is met erfgoed. We kwamen uit op wolvilten waarbij de kinderen met relatief eenvoudige middelen (wol, water en zeep) tot de mooiste producten kunnen komen.

17 mei 2013

De begroting voor de subsidie in orde gemaakt, de afspraken met de (amateur)kunstenares/docente bevestigd , nu nog de indelingen van de groepen maken en dan komt het grote verheugen: allereerst met het team en een stel enthousiaste hulp(groot)ouders aan de slag met de workshop “vilttechniek”. Binnen een paar uur gaan we, dankzij de kunstenares, heel veel meer weten  over deze eeuwenoude handwerktechniek en vooral ook heel veel meer kunnen door te “doen”. We gaan ons de grondbeginselen eigen maken zodat wij bij de workshops die de kinderen krijgen de kunstenares/docente kunnen bijstaan. Ik heb er zin in!
Paula Stuijt, I.C.C.er bs de Delta Purmerend

P.S. Indrukwekkend mooie viltwerkstukken zijn o.a. te bewonderen in het Fries museum Leeuwarden, de openbare bibliotheek Amsterdam en de restaurantruimte van de Kunsthal in Rotterdam.

vrijdag 17 mei 2013


Voortgang Kasteeltuin "Assumburg."
Voor in de leskisten van de onderbouw zijn al diverse spulletjes gekocht tegen sterk gereduceerde prijzen! Voor het maken van appelmoes, appeltaart met het fruit uit de kasteeltuin van slot  Assumburg. Het proeven ruiken en zelf doen, staan in deze lessen centraal.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Historische  Kring Heemskerk heeft tijdens een bestuur vergadering met elkaar overlegd wat zij kunnen bijdragen aan mogelijke informatie /materiaal voor de leskisten rond  Assumburg. Ze hebben gewezen op diverse  internetsites.  Na de vakantie maken we een afspraak met elkaar.

Wat soms tegen zit!: door de tijdsdruk van het hele project wil je zelf het liefst dat iedereen zo snel mogelijk reageert ! In de praktijk werkt dit echter niet altijd zo. Tevens zit er ook een vakantie periode van 2 weken tussen. De tijd vliegt!!!
Wat zijn de ervaringen hierover bij de andere projecten?